Motivation och självkänsla

Jag kanske försöker springa två mil för första gången och känner att jag vill ge upp. Jag kanske känner att jag inte orkar, vågar eller vill. Om någon bredvid mig då skriker, gapar och gormar. Hetsar mig. Kom igen nu! Var ingen fegis! Ge inte upp! BLODSMAK! Ja, då ger jag garanterat upp.

Jag kanske försöker springa två mil första gången, håller på att ge upp. Om någon springer bredvid mig med ett stort leende. Säger “Du är bra! Du kan det här!” och ger mig en vänskaplig klapp på axeln. Då försöker jag garanterat en bit till.

För mig funkar mjuka uppmuntrande ord bäst. Medan andra behöver skrik, gap och press. Jag ringde upp motivationsforskaren Jonas Lundsten.

Motiveras olika personer av olika bemötande?
– Båda formerna av feedback kan få effekt utifrån situationen och utifrån vad man själv, som motionär eller idrottare, är van vid.

Varför är det så?
– Ny forskning visar att personer med ett bra självförtroende blir mer motiverade av positiv feedback, såsom beröm. Personer med sämre självförtroende blir mer motiverade av att undvika negativ feedback, såsom negativ kritik. När vi vill uppmuntra någon som har bättre självförtroende i träningssammanhang skall vi prata om hur bra de presterar och när vi vill uppmuntra någon som har sämre självförtroende skall vi prata om hur dåliga de är om de inte presterar. Jag tycker det är viktigt att tänka på att negativ feedback kan få väldigt negativa effekter för de med dåligt självförtroende. Dessutom kan vi inte veta vem som har bra och vem som har dåligt självförtroende. Det är en förklaring till varför vi reagerar olika på olika typer av uppmuntran.

Hur ska jag prata med träningskompisar för att motivera dem?
– För att motivera måste utmaningen motsvara förmågan. Om utmaningen är för svår tappar vi motivationen då vi upplever att vi ställs inför något vi inte klarar av. Om utmaningen är för lätt tappar vi motivation genom att vi blir uttråkade. Är utmaningen en aning större än vad vi klarar av från början kan vi utvecklas och prestera. Om vi ska anta utmaningar som vi inte klarar av behöver vi någon form av information om vad vi har åstadkommit hittills. Tror vi att vi kan utvecklas genom att prestera bättre så blir vi motiverade. Så jag skulle rekommendera att du uppmuntrar genom att peka på vad en person kan prestera och uppmuntra personen att prestera en liten aning bättre än vad hen redan har presterat. Detta gäller också när vi skall motivera oss själva.

Carl Brümmer är triathlet, konsult och coach inom ledarskap och organisationsutveckling på Utvecklingspoolen.
– För att kunna motivera andra gäller det att förstå att det skiljer sig mellan olika personer. Inte behandla andra så som jag själv vill bli behandlad, utan så som de vill bli behandlade, säger han.

Foto: Jonas Lind

Mikaela NordinMotivation och självkänsla