”Wow, det är inte en barack längre”

Det gick snabbt. På två dagar gick det från tomt, till barack till hus. Nu syns det när vi kommer åkande från stora vägen. Huset.

Mikaela Nordin”Wow, det är inte en barack längre”